Gedachte 2: De Mysticus

*Dit komt ergens van het internet. De. Bron ervan volgt nog*

Laten we niet vergeten dat we samenwerken met het doel de mensheid te dienen en haar de kennis te verschaffen die ze nodig heeft; dat dit werk niet van commerciële aard is, zelfs niet van gewoon opvoedkundige aard, maar dat het een spirituele poging is in de hoogste zin van het woord; en om die reden moeten we spiritueel zijn toegerust met die eigenschappen die tot ware adel leiden.

Ik herhaal de woorden van mijn voorganger William Quan Judge: ‘De mysticus kent geen ledigheid. Al bestaat zijn dagelijks leven misschien uit de ruwste en zwaarste arbeid en beproevingen ter wereld, hij gaat zijn weg met een glimlach op het gelaat en vreugde in het hart, en hij wordt ook niet zo overgevoelig dat hij niet met zijn medemensen kan omgaan, en evenmin zo uitermate spiritueel, dat hij vergeet dat een ander misschien honger lijdt.’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *